metody datowania w archeologii


W archeologii stosuje się 7 podstawowych metod datowania, przede wszystkim w zależności od materiału, z jakim mamy do czynienia. Trzeba pamiętać, że żadna z metod nie daje 100% dokładności, a jedynie szacunkowo osadza dane znalezisko w czasie. Metodę radiowęglową stosuje się na materiale pochodzenia organicznego. Pod wpływem promieniowania kosmicznego w atmosferze powstają promieniotwórcze izotopy węgla 14C, które z czasem ulegają połowicznemu rozpadowi. Radioaktywny węgiel w postaci dwutlenku węgla przedostaje się do wszystkich żywych organizmów, gdzie utrzymuje się na tym samym poziomie, co w atmosferze. Gdy organizm umiera, jego absorbcja ustaje. Dokonując pomiaru wysokości zawartości 14C w organizmie możemy określić, ile czasu minęło od jego śmierci. Metoda ta ma jednak pewne ograniczenia - przy materiale starszym niż 50tys. lat zawartość promieniotwórczych izotopów jest na tyle nikła, że nie jest śmy w stanie określić wieku próbki tą metodą.

czytaj dalej
góra  strony...

Dorota Kuryło