z Afryki do Europy przez tysiące lat


Mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej przenikali do Europy w czasach prehistorycznych – wynika z badań genetycznych, które przeprowadzili naukowcy z Hiszpanii, Włoch, USA i Wielkiej Brytanii. Badacze uzyskali wyniki analizując haplogrupę L DNA mitochondrialnego, które jest przekazywane przez matki. Haplogrupa ta dominuje w Afryce subsaharyjskiej. W Europie natomiast jest ona bardzo rzadka i tylko w nielicznych rejonach ma ją więcej niż 1 proc. populacji. Najwięcej osób z tą haplogrupą jest w Portugalii (5,8 proc.) i w Hiszpanii (1,6 proc.). Spore skupiska występują również w niektórych regionach Włoch.

czytaj dalej

niedźwiedzie

jaskiniowe


Niedźwiedź jaskiniowy był gatunkiem plejstoceńskim, wymarłym ok. 30 tys. lat temu. Był on jednym z typowych przedstawicieli wymarłej megafauny późnego czwartorzędu. Z punktu widzenia paleontologii szczyt, przełom i czas tuż po ostatniej epoce lodowcowej był okresem wielkiego wymierania - wyginęło wówczas ok. 70 gatunków dużych form ssaków, od mamutów po pancerniki glyptodony czy gigantyczne północnoamerykańskie bobry. Chociaż wiemy już dość sporo na temat niedźwiedzi jaskiniowych, ich życia i zwyczajów, jednak mają one przed nami wciąż sporo tajemnic.

czytaj dalejmamut z Wysp

Lachowskich


Odkryty na Wyspach Lachowskich zamarznięty mamut dał naukowcom nową nadzieję, że wreszcie znaleźli okaz, który pozwoli przywrócić do życia najbardziej imponujące zwierzęta epoki lodowej. Niezwykle dobrze zachowane szczątki zamarzniętego mamuta były częściowo uwięzione w lodzie na jednej z Wysp Lachowskich (część Wysp Nowosyberyjskich w północnej Rosji). Największą sensacją okazała się bardzo ciemna niezamarznięta krew, którą badacze znaleźli w lodzie pod brzuchem zwierzęcia. Znalezisko wydaje się potwierdzać podejrzenia naukowców, że krew mamutów mogła być bardzo odporna na niskie temperatury. Odkrywców zaskoczyło też to, że tkanka mięśniowa wciąż ma kolor świeżego mięsa.

czytaj dalejskamieniałości

a ewolucja


Jak to jest ze skamieniałościami? Towarzyszyły człowiekowi praktycznie od zawsze. Na podstawie znalezisk archeologicznych stwierdzamy, że już w epoce neolitu używano ich jako ozdób bądź amuletów. A jak w historii kształtowała się wiedza o skamieniałościach i ich pochodzeniu? Bardzo różnie z tym bywało. Już w starożytności znaczna część filozofów szacowała skamieniałości jako szczątki niegdyś żyjących organizmów. W średniowieczu najwyraźniej zapomniano o przemyśleniach filozofów, gdyż przypisywano im wówczas pochodzenie tajemne, uważano za wytwory tajemniczych sił, uformowane w skałach na podobieństwo zwierząt i roślin, gwiazd i innych ciał niebieskich.

czytaj dalej


góra  strony...

Dorota Kuryło