kultura Vinča


Istnieją cywilizacje zaginione i zapomniane. Od VI do III tysiąclecia p.n.e. przedstawiciele tej drugiej zamieszkiwali na wielkim obszarze wzdłuż biegu Dunaju, na terenie obecnej Serbii, Bułgarii i Macedonii. Na ich ślady natrafiono także w innych rejonach Bałkanów, w Europie Środkowej, Wschodniej, a nawet Azji Mniejszej. Pozostawili oni po sobie bogatą spuściznę materialną, choć słyszało o nich niewielu. Osobą odpowiedzialną za naukową izolację kultury Vinča - bo o niej mowa - był Vere Gordon Childe (1892-1957) - australijski archeolog i antropolog, systematyk, który stworzył pojęcia takie jak „rewolucja neolityczna” czy „rewolucja miejska”.

czytaj dalejnieznane miasto

Majów


Chactún – tak nazywa się majańskie miasto położone w słabo dotąd przebadanej części stanu Campeche w południowym Meksyku. Nieznaną dotąd metropolię odkryto dzięki zdjęciom lotniczym wykonanym nad obszarem Rezerwatu Biosfery Calakmul. Podczas ich analiz badacze dostrzegli wiele elementów, które zazwyczaj świadczą o pozostałościach miasta. Postanowili więc wyruszyć w dżunglę, by na miejscu sprawdzić, z czym mają do czynienia.

czytaj dalejstarożytne

Indie


Pierwsi ludzie pojawili się na subkontynencie indyjskim w dolnym paleolicie, mniej więcej około 400 tysięcy lat temu. przez większość badaczy uważani za twórców najstarszej kultury tego obszaru, poziomem technologicznym zbliżonej do znanej na kontynentach Starego Świata kultury aszelskiej. W późniejszych epokach nie odnotowano masowego napływu kolejnych imigrantów z pozostałej części kontynentu azjatyckiego na Półwysep Indyjski.

czytaj dalejskalne

miasto


Jednym ze wspaniałych pomników dawnej historii jest położone 80km. na południe od Morza Martwego na południowy zachód od Ammanu kamienne miasto - Petra. To niezwykłe miasto swą nazwę otrzymało nieprzypadkowo - z greckiego petra oznacza "kamień" lub "skałę". Po dziś dzień Petra godnie nosi swe imię, gdyż została ukryta, lub też jak ktoś woli, wyłoniła się z kamienia.

czytaj dalej
góra  strony...

Dorota Kuryło