migrena We wrześniowym numerze pisma „Nature Medicine” możemy przeczytać, iż odpowiedzialne za bóle migrenowe są mutacje w genie KCNK18, kodującym białko o nazwie TRESK,pełniące ważną funkcję w komunikacji między neuronami w mózgu. Występuje ono w strukturach neuronowych (np. zwojach nerwu trójdzielnego), których nadmierne pobudzenie jest kluczowe w patomechanizmie migreny.
Powstałe wskutek genetycznego defektu białko TRESK jest niekompletne i przez to niefunkcjonalne. Skutkuje to zwiększooną aktywnością (pobudliwością) neuronów, obniżając próg bólu.
Odkrycie to jest milowym krokiem na drodze leczenia migreny.

góra  strony...

Dorota Kuryło