script type="text/javascript" src="script.js">kod genetyczny


Cząsteczka DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, niezbędnej do reprodukcji organizmu. Odczytywanie tej informacji z wykorzystaniem w syntezie białek nazywamy ekspresją genów. W procesie tym informacja zawarta w DNA zostaje przepisana na RNA, które następnie kieruje syntezą białka. Sekwencja zasad na kodującej nici DNA w kierunku 5`›3`, określa kolejność aminokwasów polipeptydu (kierunek od aminowego do karboksylowego). Nie ma tu miejsca na żaden bałagan, czy przypadkowość. Sposób, w jaki sekwencja zasad kwasu nukleinowego zostanie przekształcona w sekwencję aminokwasów podczas biosyntezy białek jest ściśle określony, narzucony i opisany przy pomocy kodu genetycznego, posługującego się kodonami. Kodon z kolei jest to układ trzech zasad tworzących jednostkę (kodon), będącą składową sekwencji DNA genu.

czytaj dalejstruktura DNA


Jeśli spytam - jakie hasła najbardziej się kojarzą z gentyką, to co pierwsze nasuwa się na myśl? Doskonała większość ludzi odpowie: DNA, geny, kod genetyczny, genom i być może RNA. W dokładnie (lub prawie) takiej kolejności. Ale już przy próbie przyporządkowania im budowy, funkcji czy znaczeń, powstają często poważne problemy. Zastanówmy się więc dziś nad DNA, którego cząsteczka jest nośnikiem informacji genetycznej. Wyobraźmy sobie pasek pleciony z wielu sznurów kolorowych koralików, co jakiś czas oddzielonych węzełkiem. Wielobarwne koraliki nawleczone na nitki i splecione - niech to będzie nasze proste wyobrażenie DNA. Kolorystyka, wielkość, układ, umiejscowienie poszczególnych koralików niech będą przekazywaną informacją, a pasek nośnikiem tej informacji. W ten sposób można opisać DNA chcąc przemówić jedynie do prostej wyobraźni.

czytaj dalej
co z tym genem?


Czym jest gen? Fizycznie jest to odcinek DNA o określonej sekwencji zasad, kodujący sekwencję aminokwasów polipeptydu. Zawiera instrukcje dotyczące syntezy polipeptydu lub cząsteczki strukturalnego RNA. Poszczególne geny różnią się między sobą nie tylko informacją, ale również wielkością, która waha się od mniej niż 100 aż do kilku milionów par zasad. Liczba genów w żywym organizmie różni się w zależności od gatunku. Ludzka komórka zawiera 30 000 genów zorganizowanych w 23 chromosomach (niezwykle długie cząsteczki DNA, występujące w organizmach wyżej rozwiniętych), w których są rozproszone i pooddzielane sekwencjami "pustymi", nie niosącymi żadnych użytecznych informacji. Sekwencje takie nazywamy DNA intergenowym - mogą one być bardzo długie.

czytaj dalejproblematyczny

uracyl


Zgodnie z obecnym stanem wiedzy genetyków, pierwszym materiałem genetycznym na Ziemi był kwas rybonukleinowy (RNA), którego funkcję podstawowej cząsteczki kodującej informację genetyczną, z biegiem czasu przejął kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), w którym charakterystyczny dla RNA uracyl został zastąpiony tyminą. Taka zmiana zwiększyła trwałość DNA. Można sobie zatem wyobrazić zdziwienie naukowcó gdy okazało się, że uracyl nadal występuje w DNA, tyle ze w małych ilościach. Na skutek spontsnicznej lub enzymatycznej deaminacji (elimminacji z cząsteczki związku chemicznego grupy aminowej -NH2 ) cytozyny. w skutek tego powstają błędnie sparowane zasady U:G zamiast prawidłowych C:G.

czytaj dalejgóra  strony...

Dorota Kuryło