Cząsteczka DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, niezbędnej do reprodukcji organizmu.
Odczytywanie tej informacji z wykorzystaniem w syntezie białek nazywamy ekspresją genów. W procesie tym informacja zawarta w DNA zostaje przepisana na RNA, które następnie kieruje syntezą białka.
Sekwencja zasad na kodującej nici DNA w kierunku 5`→3`, określa kolejność aminokwasów polipeptydu (kierunek od aminowego do karboksylowego).
Nie ma tu miejsca na żaden bałagan, czy przypadkowość. Sposób, w jaki sekwencja zasad kwasu nukleinowego zostanie przekształcona w sekwencję aminokwasów podczas biosyntezy białek jest ściśle określony, narzucony i opisany przy pomocy kodu genetycznego, posługującego się kodonami. Kodon z kolei jest to układ trzech zasad tworzących jednostkę (kodon), będącą składową sekwencji DNA genu.

Ponieważ cztery zasady w DNA mogą utworzyć 64 kodony (43) określające 20 aminokwasów występujących w białkach, a zatem liczba kodonów jest większa od liczby białkowych aminokwasów, są więc one kodowane przez więcej niż jeden kodon, co nazywamy degeneracją. Wyjątek tutaj stanowią metionina i tryptofan - kodowane jednym kodonem.
Kodony "obsługujące" te same aminokwasy są podobne (różnią się głównie w trzeciej pozycji - pozycja tolerancji) i nazywane są synonimami, np. kodujące treoninę ACU, ACC, ACA i ACG.

Chociaż degeneracja kojarzy nam się nie koniecznie pozytywnie, to w przypadku kodu genetycznego minimalizuje ona efekty mutacji i ich wpływ na funkcje białek.
Do kodowania aminokwasów wykorzystywane są 61 (spośród 64) kodony. Pozostałe trzy (UAG, UGA, UAA) nie kodują, lecz stanowią sygnał zakończenia translacji i są określane jako kodony terminacyjne lub kodony stop.(co nieco przypomina nadawanie telegramu)

Słusznie ktoś spyta w tym momencie, czy jeśli posiadamy kodony stop, to mamy również kodony start? I owszem.
Kodonem start (lub inaczej inicjującym), który dla wszystkich białek jest sygnałem startu translacji jest kodon metioninowy AUG.
Kodon inicjujący spełnia kilka funkcji: rozpoczyna wszystkie polipeptydy, jak również określa ramkę odczytu RNA.
Z każdej sekwencji RNA można odczytać trzy zestawy kodonów, z czego tylko jedna ramka odczytu zawiera właściwe informacje. Dwie pozostałe zawierają najczęściej kilka kodów stop, co wyklucza możliwość wykorzystania ich w kierowaniu syntezą białka.

Kodony składając się obok siebie tworzą zestawy. Taki wielokodonowy zestaw, zaczynający się kodonem inicjującym i zakończony kodonem terminacyjnym (niczym wieloetapowa trasa ze startem i metą) jest określany jako ORF, czylo Otwarta Ramka Odczytu. ORF wykorzystuje się do identyfikacji sekwencji DNA kodujących białko.

Wiadomo jest, że (choć rzadko spotykane) istnieją różne warianty kodu. Przykładem mogą być tu mitochondria, które zawierają mały genom DRN (ok. 20 genów ze zmianami w stosunku do kodu uniwersalnego). Zmiany dotyczą najczęściej kodonów start i stop. np. UGA (stop) w mitochondriach koduje tryptofan, a zamiast niego funkcję kodonu terminacyjnego przejęły AGA i AGG (normalnie kodujące argininę).
pierwsza pozycja

(koniec 5`)
pozycja druga
pozycja trzecie

(koniec 3`)
U
C
A
G
U Phe
Phe
Leu
Leu
UUU
UUC
UUA
UUG
Ser
Ser
Ser
Ser
UCU
UCC
UCA
UCG
Tyr
Tyr
Stop
Stop
UAU
UAC
UAA
UAG
Cys
Cys
Stop
Trp
UGU
UGC
UGA
UGG
U
C
A
G
C Leu
Leu
Leu
Leu
CUU
CUC
CUA
CUG
Pro
Pro
Pro
Pro
CCU
CCC
CCA
CCG
His
His
Gln
Gln
CAU
CAC
CAA
CAG
Arg
Arg
Arg
Arg
AGU
AGC
AGA
AGG
U
C
A
G
A Ile
Ile
Ile
Met
AUU
AUC
AUA
AUG
Thr
Thr
Thr
Thr
ACU
ACC
ACA
ACG
Asn
Asn
Lys
Lys
AAU
AAC
AAA
AAG
Ser
Ser
Arg
Arg
AGU
AGC
AGA
AGG
U
C
A
G
G Val
Val
Val
Val
GUU
GUC
GUA
GUG
Ala
Ala
Ala
Ala
GCU
GCC
GCA
GCG
Asp
Asp
Glu
Glu
GAU
GAC
GAA
GAG
Gly
Gly
Gly
Gly
GGU
GGC
GGA
GGG
U
C
A
G


góra  strony...

Dorota Kuryło