tajemnice kosmosugłówne roje meteorów obserwowane w Polsce


NAZWA ROJU OKRES AKTYWNOŚCI DATA MAKSIMUM LICZBA METEORÓW na h PRĘDKOŚĆ [km/s] ZWIĄZANY Z KOMETĄ
Kwadrantydy 1 - 5,01 3.01 100 40 Kozik-Peltier
Lirydy 16 - 25,04 22.04 90 50 Thatcher
Eta Akwarydy 19,04 - 28,05 3.05 60 65 Halley
Delta Akwarydy 8,07 - 19,08 29.07 30 40 ---------------
Perseidy 17,07 - 24,08 12.08 90 60 Swift-Tuttle
Drakonidy 6 - 10,10 10.10 okresowo > 100 ? Giacobini-Zinner
Orionidy 2,10 - 7,11 22.10 25 65 Halley
Taurydy 13,09 - 25,11 3.11, 13.11 15 30 Encke
Leonidy 14 - 21,11 18.11 okresowo > 10 000 70 Tempel-Tuttle
Geminidy 7 - 17,12 14.12 65 35 ----------------------


góra  strony...

Dorota Kuryło