tajemnice kosmosuMiara:
Obserwowana (widoma) wielkość gwiazdowa;
m (jasność obserwowana);
mierzona w magnitudo [mag]

Zależność:
m = -2,5 log E - 14,05

gdzie:
E - różnica światła w luksach
Różnica wielkości gwiazdowych obiektów:
m1 - m2 = 2,5 log E2 : E1
Stosunek natężeń światła obiektów:
E2 : E1 = 100,4 (m1 - m2)


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Miara:
Absolutna wielkość gwiazdowa - obserwowana wielkość gwiazdowa, jaką miałby obiekt oglądany z odległości 10 parseków;
M (jasność absolutna);
mierzona w magnitudo [mag]


Zależność:
M = m + 5 - 5 log D lub M = m + 5 + 5 log π0

gdzie:
m - obserwowana wielkość gwiazdowa obiektu;
D - odległość obiektu w parsekach;
π0 - paralaksa heliocentryczna obiektu, w".

góra  strony...

Dorota Kuryło