Całą historię cywilizacji i kultury Majów można w zarysie podzielić na trzy podstawowe okresy:I - Okres preklasyczny (lata 2000p.n.e. - 250 n.e.)

Na początku tego okresu wykształca się kultura Majów i z czasem zajmuje tereny południowo-wschodniego Meksyku, Gwatemali, Belize, zachodniego Hondurasu i Salwadoru.

Od ok. 1400 r.p.n.e. pojawiają się wpływy cywilizacji Olmeków.

Pomiędzy rokiem 1000 a 300 p.n.e. pojawia się warstwa elit i silni władcy, następnie rozwój miast i monumentalnej architektury.

Pomiędzy rokiem 300 p.n.e. a 250 n.e. powstają na ziemiach Majów organizmy wczesnopaństwowe, wznoszone są potężne miasta (np. El Mirador) z ogromnymi piramidami, które sięgają nawet 70m. wysokości.


II Okres klasyczny (lata 250 - ok. 1000 n.e.)

Apogeum rozwoju cywilizacji Majów - rozwój architektury, pisma, nauki, sztuki. W największych miastach mieszka nawet ponad 60 tys. mieszkańców.

Ziemie Majów są podzielone na wiele, często ze sobą wojujących, miast-państw takich jak Palenque, Tikal, Calakmul czy Capen.

W schyłkowym okresie klasycznym (ok. 800-1000) następuje upadek klasycznej cywilizacji Majów.
Przyczyn upadku było wiele, wśród nich najczęściej wymienia się zmiany klimatyczne skutkujące długotrwałą suszą, przeludnienie, zniszczenie środowiska naturalnego (m.in. wycinka lasów), nasilenie konfliktów wojennych i osłabienie władzy królewskiej.
Upadek dotknął miasta położone na terenie Obszaru Centralnego ziem Majów, ale nawet w jego obrębie przebiegał w różny sposób.


III Okres postklasyczny (ok. 1000 - I połowa XVI wieku)

Po zagładzie większości miast w Obszarze Centralnym, zaczęły bardziej rozwijać się miasta położone na północy (północny Jukatan), wśród nich Chichen Itza, Tulum, czy Mayapan.

W I połowie XVI wieku cywilizacja Majów jest już tylko cieniem dawnej świetności,ostatnie potężne miasto-państwo C
hichen Itza leży w gruzach. W tym czasie ziemie Majów zaczynają być penetrowane przez hiszpańskich konkwistadorów, rozpoczyna się konkwista, która będzie trwałą aż do końca XVIIw. do upadku ostatniego miasta Tayasal i przyczyni się w znacznym stopniu do zniszczenia zdobyczy kultury cywilizacji Majów.
góra  strony...

Dorota Kuryło