Ziemia - alternatywy


Ostatnio natrafiłam na ciekawy artykuł "Ziemia nie z tego świata" autorstwa Hazel Muir, niezależnej dziennikarki naukowej z Tunbridge Wells w Wielkiej Brytanii, która opierając się na rozważaniach Neila Comisa, astrofizyka z University of Maine w Orono, rozpatruje hipotetycznie różne scenariusze zdarzeń, dotyczące naszej planety. Pod uwagę bierze różne wersje m.in. Ziemi bez Księżyca, Ziemi z dwoma naturalnymi satelitami, Ziemia plus Księżyc lub zatrzymująca się pozbawiona rotacji. Wiadomo, iż nasz jedyny naturalny satelita powstał w wyniku zderzenia Ziemi z obiektem wielkości Marsa (Teja) ok. 4,5 mld lat temu. Młody Księżyc, uformowany z "powypadkowych okruchów" początkowo krążył w odległości ok. 1/10 dzisiejszej odległości od Ziemi, mając na nią zasadniczo większy wpływ - np. większe pływy. Długość ziemskiej doby wynosiła wówczas ok. 8 godz., z biegiem czasu (i ucieczki Księżyca) wydłużając się do 24 godz. w dniu dzisiejszym.
czytaj dalej

od Rodinii..
Wszyscy doskonale wiedzą, iż nasza Ziemia, a konkretnie jej kontynenty nie zawsze wyglądały tak samo. Podstawowy wpływ na kształt i położenie kontynentów miały ruchy płyt litosfery. Nie wiadomo, jak wyglądała Ziemia w swoim początkowym stadium, a stosunkowo pewne informacje dotyczą okresu sprzed 1,2 - 1 mld lat. Rodinia jest jak do tej pory najstarszym potwierdzonym superkontynentem, który powstał w orogenezie genvillskiej. Świadczą o tym podobieństwa w budowie geologicznej poszczególnych kontynentów, oraz system górski na granicy obszarów kontynentalnych i oceanicznych współczesnych stref orogenicznych i orogenów grenvillskich.


czytaj dalej
podział dziejów

ZiemiPREKAMBR (archaik i proterozoik) – najstarsza, najdłuższa i najsłabiej poznana era:
- rozpoczął się z chwilą powstania skorupy ziemskiej, a zakończył, gdy intensywnie zaczęło rozwijać się życie; - uformowały się pierwsze kontynenty, powstała atmosfera i hydrosfera; - trwały nieustanne procesy górotwórcze i wybuchy wulkanów; - brak skamieniałości świadczyć może o braku życia; wiadomo jednak jest, że już w proterozoiku pojawiły się pierwsze pojedyncze komórki utożsamiane z bakteriami i sinicami, z których zaczęły ewoluować pierwsze rośliny zdolne do procesu fotosyntezy (produkcji tlenu); - wzrost zawartości tlenu w atmosferze spowodował znaczny rozwój świata organicznego, co zakończyło prekambr.


czytaj dalej


góra  strony...

Dorota Kuryło